Firma WOODMANN Sp. z o.o. wspiera w szczególności następujące cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju:
1. Dobra jakość edukacji.
2. Równość płci.
3. Czysta i dostępna energia.
4. Działania w dziedzinie klimatu. Kodeks postępowania dla dostawców:
Od naszych partnerów biznesowych oraz dostawców oczekujemy stosowania zasad postępowania obowiązujących w firmie WOODMANN oraz prowadzenia działalności zgodnie z zasadami globalnej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju i etyki biznesowej.
Wytyczne WOODMANN dla dostawców: 
1. Wymagania certyfikacji w zakresie ochrony środowiska oraz pozyskiwania surówców do produkcji tarcicy, płyt, itp. Certyfikat EUTR (obowiązkowo), FSC (obowiązkowo), PEFC (w zależności od dostawcy). 
2. Ochrony praw człowieka oraz przestrzeganie ustawowych warunków ramowych dla pracowników. Parytet zatrudnienia, równość w wynagradzaniu, równość płci. 
3. Normy "complience" zobowiązujące do przekazania zasad równości swoim partnerowm biznesowym oraz dostawcom. 
4. Dbanie o środowisko naturalne. Podejmowanie działań i czynności związanych z ochroną środowiska. 
5. Walka z wszelkimi przejawami degradacji środowiska.