lasy jakości drewna konstrukcyjnego:
Gatunki iglaste: świerk, jodła, sosna. 
Właściwości wytrzymałościowe klasy konstrukcyjnej C24 (w N/mm2):
Zginanie - 24
Rozciaganie wzdłuż włókien - 14
Rozciąganie w poprzek włókien - 0,4 
Ściskanie wzdłuż włókien - 21
Ściskanie w poprzek włókien - 2,5
Ścinanie - 4

Własciwości sprężyste (w kN/mm2):
Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien - 11
5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien - 7,4
Średni model sprężystości w poprzek włókien - 0,37
Średni model odkształcenia postaciowego - 0,69

Gęstość (w kg/m3):
Gestość charakterystyczna - 350
Średnia gęstość - 420