WOODMANN Sp. z o.o.
ul. Żołnierzy Niezłomnych 1 
84-242 Luzino woj. Pomorskie
Tel: +48 / 58 352 01 24

info@woodmann.pl
KRS: 0001069257
NIP: 6452583919
REGON: 526951165
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 100 000,00 wpłacony. 
 
Elżbieta Matysiewicz
Kierownik działu logistyki
+48 885 300 657
elzbieta.matysiewicz@woodmann.pl
 
Tomasz Lewiński 
Kierownik produkcji
+48 795 236 236 
tomasz.lewinski@woodmann.pl